Studii literare
Cuvânt înainte
Autor: Eva MÂRZA; Ana Maria ROMAN-NEGOI

Cuprins
De la valeur documentaire des catalogues et des registres de livre – leur usage dans l’histoire de la réception
Autor: István MONOK

De listes en bibliothèques. Mémoires impériales (monarchie des Habsbourg, 2e moitié du XVIIIe siècle)
Autor: Christine LEBEAU

La bibliothèque d’Ignace Batthyány par listes, inventaires et catalogues
Autor: Doina HENDRE BIRO

Un éditeur après et parmi tant d’autres
Autor: Marc KOPYLOV

Hector Guimard et les catalogues industriels
Autor: Jean Michel LENIAUD

Lister, classer, inventorier. Notes historiques sur la formation et developpment du catalogue de la premiere bibliotheque publique de São Paulo-Bresil (1825-1887)
Autor: Marisa MIDORI DEAECTO

L’Europe centrale commence à Strasbourg : ou comment la bibliographie nous parle aussi d’Histoire
Autor: Christophe DIDIER

La nascita del catalogo scientifico del libro antico in Italia nel XIX secolo
Autor: Andrea DE PASQUALE

Catalogues et transferts culturels
Autor: Frédéric BARBIER

Fondul de carte veche al Bibliotecii Universității „Adam Mickiewicz” din Poznań
Autor: Larisa – Elena FÎRTAT

Catalogul Bibliotecii teologilor români din Budapesta (1890-1891)
Autor: Eva MÂRZA

Tipărituri româneşti braşovene păstrate în fonduri nord-dobrogene
Autor: Lăcrămioara MANEA

Bel’s Notitia of the County of Nitra in Relation to the History of Transylvania
Autor: Katarina RACOVA

Planul-scrisoare de organizare a cărţilor în biblioteca episcopului Ignác Batthyány
Autor: Andreea MÂRZA

„Transylvanica” la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia (V): cărţi de la Cluj
Autor: Iacob MÂRZA

Relațiile dintre Academia Română şi şcolile grănicereşti
Autor: Alexandru BUCUR

Din istoriografia balneologiei la români în secolele XVIII – XIX
Autor: Emilia-Camelia SĂRAC

Carte spaniolă veche din fondul Bibliotecii Judeţene Mureş-Biroul Colecţii speciale. Biblioteca Teleki (sec. XVI-XVIII)
Autor: Ştefan (TRIF) STANCIU

Imagini istorice ale oraşelor actualei Românii în tipografii europene (secolele XVI-XVIII)
Autor: Anda-Lucia SPÂNU

Autori francezi în ”Bibliotheca Universalis” a lui Conrad Gesner
Autor: Elena DAMIAN

Consideraţii privind pregătirea intelectuală a episcopilor de Transilvania în Evul Mediu până la 1526
Autor: Răzvan Mihai NEAGU

Bătălia de la Varna (10 noiembrie 1444) oglindită în relatarea contemporană a lui Zotikos Paraspondylos
Autor: Vasile MĂRCULEȚ

Valori bibliofile (re)descoperite în patrimoniul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia (sec. XVI-XVII)
Autor: Florin BOGDAN, Alexandru ȘTIRBAN

Pr. Aurel Papiu, unul dintre primii cercetători ai cărţilor vechi bisericeşti din judeţul Satu Mare
Autor: Viorel CÂMPEAN, Marta CORDEA

Cartea medicală iluministă din spațiul românesc 1800-1830
Autor: Cristian MATEI

Rerum spectantium ad universam gentem DacoRomanum seu Valachi cum summaria collectio ex diversis authoribus facta a Georgio Sinkai de eadem secundum ordinem chronologicum sau despre bogăţia documentară a unei colecţii manuscrise ce îşi aşteaptă valorificarea
Autor: Ana Maria ROMAN-NEGOI

Xilogravurile de mici dimensiuni dintr-un Acatist de la Bucureşti (1823, 1828)
Autor: Anca Elisabeta TATAY, Cornel TATAI-BALTĂ

Atestări lexicale în textele Şcolii Ardelene
Autor: Niculina IACOB

Despre conținutul religios al Iluminismului ardelean. Predichele lui Petru Maior (Buda, 1810)
Autor: Laura STANCIU

Reflexe ale Imperiului Habsburgic în cărțile vechi româneşti din Biblioteca Universităţii din Piteşti
Autor: Tudorița RĂBIGAN, Dana STANA

‘Qui scripsit scripta, manus eius sit benedicta’: Scribes and Colophons from the Medieval Dioceses of Oradea and Transylvania
Autor: Adrian PAPAHAGI

Cuprins
De la valeur documentaire des catalogues et des registres de livre – leur usage dans l’histoire de la réception
Autor: István MONOK

De listes en bibliothèques. Mémoires impériales (monarchie des Habsbourg, 2e moitié du XVIIIe siècle)
Autor: Christine LEBEAU

La bibliothèque d’Ignace Batthyány par listes, inventaires et catalogues
Autor: Doina HENDRE BIRO

Un éditeur après et parmi tant d’autres
Autor: Marc KOPYLOV

Hector Guimard et les catalogues industriels
Autor: Jean Michel LENIAUD

Lister, classer, inventorier. Notes historiques sur la formation et developpment du catalogue de la premiere bibliotheque publique de São Paulo-Bresil (1825-1887)
Autor: Marisa MIDORI DEAECTO

L’Europe centrale commence à Strasbourg : ou comment la bibliographie nous parle aussi d’Histoire
Autor: Christophe DIDIER

La nascita del catalogo scientifico del libro antico in Italia nel XIX secolo
Autor: Andrea DE PASQUALE

Catalogues et transferts culturels
Autor: Frédéric BARBIER

Fondul de carte veche al Bibliotecii Universității „Adam Mickiewicz” din Poznań
Autor: Larisa – Elena FÎRTAT

Catalogul Bibliotecii teologilor români din Budapesta (1890-1891)
Autor: Eva MÂRZA

Tipărituri româneşti braşovene păstrate în fonduri nord-dobrogene
Autor: Lăcrămioara MANEA

Bel’s Notitia of the County of Nitra in Relation to the History of Transylvania
Autor: Katarina RACOVA

Planul-scrisoare de organizare a cărţilor în biblioteca episcopului Ignác Batthyány
Autor: Andreea MÂRZA

„Transylvanica” la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia (V): cărţi de la Cluj
Autor: Iacob MÂRZA

Relațiile dintre Academia Română şi şcolile grănicereşti
Autor: Alexandru BUCUR

Din istoriografia balneologiei la români în secolele XVIII – XIX
Autor: Emilia-Camelia SĂRAC

Carte spaniolă veche din fondul Bibliotecii Judeţene Mureş-Biroul Colecţii speciale. Biblioteca Teleki (sec. XVI-XVIII)
Autor: Ştefan (TRIF) STANCIU

Imagini istorice ale oraşelor actualei Românii în tipografii europene (secolele XVI-XVIII)
Autor: Anda-Lucia SPÂNU

Autori francezi în ”Bibliotheca Universalis” a lui Conrad Gesner
Autor: Elena DAMIAN

Consideraţii privind pregătirea intelectuală a episcopilor de Transilvania în Evul Mediu până la 1526
Autor: Răzvan Mihai NEAGU

Bătălia de la Varna (10 noiembrie 1444) oglindită în relatarea contemporană a lui Zotikos Paraspondylos
Autor: Vasile MĂRCULEȚ

Valori bibliofile (re)descoperite în patrimoniul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia (sec. XVI-XVII)
Autor: Florin BOGDAN, Alexandru ȘTIRBAN

Pr. Aurel Papiu, unul dintre primii cercetători ai cărţilor vechi bisericeşti din judeţul Satu Mare
Autor: Viorel CÂMPEAN, Marta CORDEA

Cartea medicală iluministă din spațiul românesc 1800-1830
Autor: Cristian MATEI

Rerum spectantium ad universam gentem DacoRomanum seu Valachi cum summaria collectio ex diversis authoribus facta a Georgio Sinkai de eadem secundum ordinem chronologicum sau despre bogăţia documentară a unei colecţii manuscrise ce îşi aşteaptă valorificarea
Autor: Ana Maria ROMAN-NEGOI

Xilogravurile de mici dimensiuni dintr-un Acatist de la Bucureşti (1823, 1828)
Autor: Anca Elisabeta TATAY, Cornel TATAI-BALTĂ

Atestări lexicale în textele Şcolii Ardelene
Autor: Niculina IACOB

Despre conținutul religios al Iluminismului ardelean. Predichele lui Petru Maior (Buda, 1810)
Autor: Laura STANCIU

Reflexe ale Imperiului Habsburgic în cărțile vechi româneşti din Biblioteca Universităţii din Piteşti
Autor: Tudorița RĂBIGAN, Dana STANA

‘Qui scripsit scripta, manus eius sit benedicta’: Scribes and Colophons from the Medieval Dioceses of Oradea and Transylvania
Autor: Adrian PAPAHAGI