Științe socio-umane
Dovezi ale misiunii bizantine la Alba Iulia (secolul al X-lea)
Autor: Aurel DRAGOTĂ

Discursul religios în analiza lui Sorin Gruia
Autor: Marius Gabriel ENACACHE

Dogmă şi ethos creştin în răsărit şi apus. Câteva implicaţii actuale
Autor: Nicolae Cosmin DRUGAN

Critical Discourse Analysis of Classroom Interaction
Autor: Laura Rita PITARIU

Linguistic Globalization And The New Romanian Wooden Language
Autor: Camelia FIRICĂ

Brand Name Translation as a Decisive Factor in Positioning Foreign Brands On Chinese Market (II)*
Autor: Iulia Elena GÎȚĂ / Monica Teodora BECA & Iuliana CETINĂ

From Rhetorics to Sociology: Authorship Figures in Contemporary Narratology
Autor: Alex CIOROGAR

Joc lingvistic şi poetică a nostalgiei în romanele lui Guillermo Cabrera Infante
Autor: Rodica GRIGORE

Ezra Pound. Câteva note după o traducere
Autor: Radu VANCU

Actualitatea mesajului faustic
Autor: Gavril DEJEU

Primul Război Mondial – între jurnal şi roman (către o teorie a discursului literar de frontieră)
Autor: Adrian DRAGNEA

Arta subtilă a evanescenţei. Poemele lui Alexandru Vlad
Autor: Andreea Marcela POP

Gherasim Luca Verticalizarea lui Oedip. Spre un nou limbaj
Autor: Maria Anabella GRAUR

Un poet româno-francez: Miron Kiropol
Autor: Dumitru CHIOARU