Teologie
Mesajul Rectorului Ioan Bondrea al Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu cu prilejul acordării titlului de Doctor Honoris Cauza Acad. Ioan-Aurel Pop
Autor: Prof. Univ. Dr. Ing. Ioan BONDREA

Ioan Marian Țiplic, Laudatio în onoarea Acad. Prof. Univ. Dr. Ioan Aurel Pop
Autor: Conf. Univ. Dr. Ioan Marian ŢIPLIC

Acad. Ioan-Aurel Pop – Elogiul orașului românesc
Autor: Acad. Prof. Univ. Dr. Ioan-Aurel Pop

Ioan Marian Ţiplic, Preambul
Autor: Ioan Marian ŢIPLIC

Ioan Marian Ţiplic, Maria Crângaci Ţiplic, De la incinerație la inhumație: “(re)creștinarea” spațiului transilvan (sec. VII-X d.H.)
Autor: Ioan Marian ŢIPLIC / Maria CRÎNGACI ŢIPLIC

Silviu Istrate Purece, Maria Crângaci Ţiplic, Prezenţa monedelor arpadiene în cimitirele din jurul bisericilor transilvănene
Autor: Silviu Istrate PURECE / Maria CRÎNGACI ŢIPLIC

Paul Niedermaier, Arhitectura romanică săsească din Transilvania prin prisma câtorva studii de caz
Autor: Paul NIEDERMAIER

Sebastian Corneanu, Arborele vieţii în portalurile bisericilor săseşti din Ocna Sibiului, Vurpăr, Drăuşeni
Autor: Sebastian CORNEANU

Ioan-Cosmin Ignat, Biserica fortificată din Nou / Neudorf (jud. Sibiu). Declinul unui monument
Autor: Ioan-Cosmin IGNAT

Gabriella Olasz, Ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Ighişu Nou – istoric și cercetare
Autor: Gabriella OLASZ

Maria Crângaci Ţiplic, Patrimoniul bisericii evanghelice „Sf. Maria” din Cisnădioara. Jurnalul unui monument
Autor: Maria CRÎNGACIŢIPLIC

Liviu Cîmpeanu, Informaţii istorice despre Biserica Neagră în cele mai vechi cronici săseşti de la Braşov (sec. al XVI-lea)
Autor: Liviu CÎMPEANU

Studii literare
Angelo Mitchievici, Critica gurmandă și inefabilele ei
Autor: Angelo MITCHIEVICI

Ligia Tudurachi, Lăutărie, ţigănie şi romanesc. Supraviețuiri ale cântecului de lume în proza interbelică
Autor: Ligia TUDURACHI

Recenzii
Constantin Hlihor, Peter Kopecký ‒ „Din mozaicul relaţiilor româno-slovace în secolul 20“
Autor: Constantin HLIHOR