Cuprins
Muzeul “Astra”, promotor al culturii istroromâne
Autor: Prof.Dr.Corneliu Ioan BUCUR

Oralitate şi multilingvism. Câteva consideraţii asupra culturii istroromâne
Autor: Ovidiu BARON

Paşi spre istroromâni
Autor: Valer DELEANU

Ezio Mestrovich, “O vară la Fiume”
Autor: Emil Petru RAȚIU

Repere ale evoluţiei spirituale a istroromânilor
Autor: Lucian MICLĂUȘ

Istroromânii în lumina investigaţiilor istoriografice, antropologice şi etnografice. Succintă analiză a surselor
Autor: Lucian ROBU

Istroromânii de azi, vlahii balcanici de odinioară
Autor: Richard SÂRBU

Evoluţia istroromânilor din perspectivă demografică
Autor: Lucian MICLĂUȘ

Localităţi şi castele din Valea Arsei şi coincidenţe istorice
Autor: Emil Petru RAȚIU

Lexicul dialectului istroromân
Autor: Vasile FRĂȚILĂ

Aspecte privind influenţa italiană asupra dialectului istroromân
Autor: Ana-Maria POP

Demersurile realizării primei şcoli româneşti în Istria
Autor: Elena Ramona POTOROACĂ

Matthias Flacius Illyricus
Autor: Emil Petru RAȚIU

Tradiţii istroromâne - trecut şi prezent. Analiză comparativă
Autor: Elena Ramona POTOROACĂ

Ioan Caragiani, Studii istorice asupra românilor din Peninsula Balcanică
Autor: Ovidiu BARON

Karl Markus Gauss, Europeni care se sting. Note de călătorie despre sefarzii din Sarajevo, germanii din Gottschee, arbăreşi, sorbi şi aromâni
Autor: Lucian ROBU

Tache Papahagi, Antologie aromânească
Autor: Elena Ramona POTOROACĂ

Cuprins
Muzeul “Astra”, promotor al culturii istroromâne
Autor: Prof.Dr.Corneliu Ioan BUCUR

Oralitate şi multilingvism. Câteva consideraţii asupra culturii istroromâne
Autor: Ovidiu BARON

Paşi spre istroromâni
Autor: Valer DELEANU

Ezio Mestrovich, “O vară la Fiume”
Autor: Emil Petru RAȚIU

Repere ale evoluţiei spirituale a istroromânilor
Autor: Lucian MICLĂUȘ

Istroromânii în lumina investigaţiilor istoriografice, antropologice şi etnografice. Succintă analiză a surselor
Autor: Lucian ROBU

Istroromânii de azi, vlahii balcanici de odinioară
Autor: Richard SÂRBU

Evoluţia istroromânilor din perspectivă demografică
Autor: Lucian MICLĂUȘ

Localităţi şi castele din Valea Arsei şi coincidenţe istorice
Autor: Emil Petru RAȚIU

Lexicul dialectului istroromân
Autor: Vasile FRĂȚILĂ

Aspecte privind influenţa italiană asupra dialectului istroromân
Autor: Ana-Maria POP

Demersurile realizării primei şcoli româneşti în Istria
Autor: Elena Ramona POTOROACĂ

Matthias Flacius Illyricus
Autor: Emil Petru RAȚIU

Tradiţii istroromâne - trecut şi prezent. Analiză comparativă
Autor: Elena Ramona POTOROACĂ

Ioan Caragiani, Studii istorice asupra românilor din Peninsula Balcanică
Autor: Ovidiu BARON

Karl Markus Gauss, Europeni care se sting. Note de călătorie despre sefarzii din Sarajevo, germanii din Gottschee, arbăreşi, sorbi şi aromâni
Autor: Lucian ROBU

Tache Papahagi, Antologie aromânească
Autor: Elena Ramona POTOROACĂ