Teologie
Valeriu Gherghel, O exegeză imperială
Autor: Valeriu GHERGHEL

Bogdan Creţu, Vulpea dialectică
Autor: Bogdan CREŢU

Alexandru Muşina, Vârsta literaturii române – un studiu rizomatic
Autor: Alexandru MUȘINA

Adriana Bărbat, Evazionismul în literatură în relaţie cu puterea – Ştefan Agopian şi Dumitru Ţepeneag
Autor: Adriana BĂRBAT

Dan Ţăranu, A.E. Baconski – subversiunea şi narcisismul suprapus
Autor: Dan ŢĂRANU

Nicoleta Cliveţ, Lovinescianism director şi călinescianism stilistic în critica lui I. Negoiţescu
Autor: Nicoleta CLIVEŢ

Nicoleta Socol, Realismul psihologic şi „ambasadorii“ unui scriitor
Autor: Nicoleta-Janeta SOCOL

Ioan Derşidan, O măsură a destrămării – despre proza lui Jehan Calvus
Autor: Ioan DERŞIDAN

Andrei Bodiu, A doua vârstă a poeziei lui Ion Pop
Autor: Andrei BODIU

Maria Sass, Literatură vs. Film. Peisaj socio-politic şi intercultural din Transilvania în ecranizarea romanului lui Eginald Schlattner, „Cocoşul decapitat“
Autor: Maria SASS

Adela Dinu, Imagini ale ţiganului în literatura română. Oglindiri literare ale prejudecăţilor etnice
Autor: Adela DINU

Dumitru Tucan, A înţelege şi a interpreta (I)
Autor: Dumitru TUCAN

Alina Felea, Istoria literară din perspectiva unităţii temporale nedecompozabile
Autor: Alina FELEA

Sunhild Galter, Das Zusammenwirken archaischer und moderner Mythen in Gert Ungureanus „Musette oder die mörderische Frage nach dem kleinen Unterschied“
Autor: Sunhild GALTER

Aurora Hriţuleac, The Thanatophobic Zeitgeist. An Interdisciplinary Approach
Autor: Aurora HRIȚULEAC

Radu Stănese, Canonul etic şi estetic al Greciei antice
Autor: Radu STĂNESE

Sorin Bocancea, Ideologie şi filosofie. O abordare operaţională
Autor: Sorin BOCANCEA

Vasile Pleşca, The Liberal and The Deliberative Democracy
Autor: Vasile PLEȘCA

Iacob Mârza, Cărţi cu lanţuri (Libri catenati)
Autor: Iacob MÂRZA

Anca Tatay, Imagini din epoca napoleoneană existente în cărţile româneşti vechi tipărite la Buda (1814-1815)
Autor: Anca Elisabeta TATAY

Petre Beşliu, Locuitorii Spitalului din Sibiu din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea
Autor: Petre BEȘLIU MUNTEANU

Lakatos Artur, Din culisele luptei pentru putere în rîndurile minorităţilor maghiare din România: relaţiile UPM-PSD la Cluj în 1946
Autor: Artur LAKATOS

Adina-Iulia Şandru, Structură şi antistructură în riturile de trecere
Autor: Adina-Iulia ŞANDRU

Camelia Burghele, Registre magice şi contexte religioase ale performării sărbătorii populare. Sângiorzul, „vremea strigoilor“ şi „împreunatul oilor“ - practici şi obiceiuri din satele sălăjene
Autor: Camelia BURGHELE

Cornel Tatai-Baltă, Cercetări privind istoria cărţii şi a tiparului (Eva Mârza, V. Ecsedy Judit)
Autor: Cornel TATAI - BALTĂ