Studii literare
Literatura basarabeană – o negociere între Vest și Est: exportul prozatorilor moldoveni și dubla periferie
Autor: Iulia VÎRBAN

O lectură a romanului Bietul Ioanide de G.Călinescu dintr-o perspectivă realist socialistă (I)
Autor: Ioan FĂRMUŞ

Răzbunarea lui Homer: Ismail Kadare, Dosarul H.
Autor: Alexandra CIOCÂRLIE

A Journey with no Destination: Anarchetypal Patterns in Jack Kerouac’s On The Road
Autor: Maria BARBU

Studii culturale
Reprezentări ale tranziției postsocialiste în fotografie: Boris Mikhailov, Alexander Gronsky, Tamas Dezsö
Autor: Sofia ILIE

Receptarea evoluției tehnologiei video în presa românească din socialismul târziu
Autor: Liri CHAPELAN

Mircea Eliade’s Unpublished Manuscripts from Private Collections IV. Notebook III: Benares. Glossa ascezei (1930). Critical edition
Autor: Eugen CIURTIN & Andreea APOSTU

Octavian C. Tăslăuanu, Spiritus rector al revistei Dacia
Autor: George-Bogdan TOFAN

Conservarea curativă și restaurarea unei cahle
Autor: Simona Maria CURSARU HERLEA