Științe socio-umane
O descoperire arheologică mai mult sau mai puțin întâmplătoare. Spada medievală de la Șeica Mare
Autor: Zeno Karl PINTER & Daniel Vasile SANA

Structuri ceremoniale familiale. Aspecte lingvistice în obiceiurile de naştere din Arealul Slănic Prahova
Autor: Andreea VLĂŞCEANU

„Fereastra sufletului” în gândirea teologică a preotului Gheorghe I. Petre-Govora (1910-2012)
Autor: Dragoș-Ionuț ECATERINESCU

Vivre dans l’intervalle
Autor: Gheorghe LĂZĂRESCU

The Book of Job as Drama
Autor: Agata SZEPE

Figuri paterne și auctoriale în proza lui Andrei Codrescu. „Mesi@” și „Wakefield”
Autor: Nicoleta MARINESCU

Legitimarea milenarismului poetic în discursul publicistic
Autor: Ioana MOROŞAN

Erotismul thanatic în Cronică de familie, de Petru Dumitriu
Autor: Nina CORCINSCHI

Rebreanu se înşală – Critică detectivistă şi metatextualitate latentă în romanul Amîndoi
Autor: Andrei GOGU

Povestitor și receptor
Autor: Daniel COMAN

Măștile poeziei, măștile poetului
Autor: Andra TISCHER

Radu Stanca – Geografii ale angoasei: existențialismul lui dintr-o perspectivă geocritică
Autor: Maria DAVID

Poetica stanciană și conceptul de (in)tranzitivitate
Autor: David MORARIU

Don Juan la feminin
Autor: Cătălina RĂDESCU

Radu Stanca și mitul lui Oedip: scrieri și rescrieri
Autor: Diana NECHIT