Teologie
Andrei Bodiu (1965-2014)
Autor:

Pr. Constantin Necula, Teofaniile unui parcurs teo-geografic. Evanghelia Învierii după… Ravenna
Autor: Pr. Constantin NECULA

Pr. Nicolae Rusu, Concordatul (noțiuni și istoric)
Autor: Pr. Nicolae RUSU

Studii literare
Roxana Patraș, O nelinişte logică: „speranţă” şi „resignaţiune” în poezia tânărului Eminescu
Autor: Roxana PATRAŞ

Radu Vancu, Biografism, confesiune, individuaţie. Poezia între psihocritică şi sociopoetică
Autor: Radu VANCU

Andreea Mironescu, Eseul, între portret și fotografie
Autor: Andreea MIRONESCU

Daniela Preda, Constantin Noica and the Concept of “Paideia”
Autor: Daniela PREDA

Igor Ursenco, Profilul baladesc al lui Ștefan Aug. Doinaș în economia „Cercului literar de la Sibiu”
Autor: Igor URSENCO

Florina Moldovan-Lircă, Nicolae Regman. Versificație psalmică și proză lirică
Autor: Florina MOLDOVAN-LIRCĂ

Ioana Brudașca, Matei Vișniec în dialog cu Ionescu sau despre absurdul istoriei
Autor: Ioana Brudașca

Istorie si studii culturale
Ioan Stanomir, Ilya Ehrenburg şi veacul communist
Autor: Ioan STANOMIR

Adrian Simion, Concepția despre națiune la Simion Bărnuțiu
Autor: Adrian SIMION

Ştefan Teofil Grosu, Contribuția Mitropolitului Antim Ivireanul la traducerea “Molitfelnicului” în limba română
Autor: Ştefan Teofil GROSU

Pr. Ionel-Adrian Lung, Carmelul de rit bizantin. Douăzeci de ani de prezență în România (1994-2014)
Autor: Pr. Ionel-Adrian LUNG

Dan Popescu, Alungarea hughenoților...
Autor: Dan POPESCU

Anda Ionaş, Ecouri cognitivist-constructiviste în teoria artelor
Autor: Anda IONAŞ

Sorin Ivan, The “Googleberg” Galaxy and the Making of Digital Man
Autor: Sorin IVAN

Etnografie si folclor
Camelia Burghele, Intrarea în lumea albă: ”carantina magică” a copilului și mecanismele de dobândire a ”imunității magice”. Păcălirea destinului (II)
Autor: Camelia BURGHELE

Istorie si studii culturale
Ioan Stanomir, Ilya Ehrenburg şi veacul communist
Autor: Ioan STANOMIR

Adrian Simion, Concepția despre națiune la Simion Bărnuțiu
Autor: Adrian SIMION

Ştefan Teofil Grosu, Contribuția Mitropolitului Antim Ivireanul la traducerea “Molitfelnicului” în limba română
Autor: Ştefan Teofil GROSU

Pr. Ionel-Adrian Lung, Carmelul de rit bizantin. Douăzeci de ani de prezență în România (1994-2014)
Autor: Pr. Ionel-Adrian LUNG

Dan Popescu, Alungarea hughenoților...
Autor: Dan POPESCU

Anda Ionaş, Ecouri cognitivist-constructiviste în teoria artelor
Autor: Anda IONAŞ

Sorin Ivan, The “Googleberg” Galaxy and the Making of Digital Man
Autor: Sorin IVAN