Studii literare
Literatura română ca fenomen transnațional
Autor: Emanuel MODOC

Anticolonizare și autocolonizare: relație cauză-efect. Cazul traducerilor
Autor: David MORARIU

Studii cantitative recente în spațiul românesc. Între analiză instituțională și problema traducerilor
Autor: Mihnea BÂLICI

Forme de mediere culturală în discursul studiilor de traductologie
Autor: Mădălina AGOSTON

Intersectări și influențe: traducerea, literatura română și world literature
Autor: Snejana UNG

Theory/Literature/Culture. The Legacy of Literary Theory in the “Post-Theoretical” Age
Autor: Dumitru TUCAN

Proza lui Carlos Fuentes între modelul literar și inovația narativă
Autor: Rodica GRIGORE

The Importance of the Father in the Novel "My Struggle" by Karl Ove Knausgård
Autor: Ștefana POPA

„Cultură și poliție secretă în comunism“ de Cristina Vățulescu
Autor: Olga GRĂDINARU

O identitate duală
Autor: Iulia DEACONU

Științe socio-umane
Sinuciderea adolescenților în România. Reflectarea în presă, neglijența profesorilor și erorile procurorilor
Autor: Mihai COPĂCEANU

Studii culturale
Familia transnațională – reprezentare și practici
Autor: Iulia-Elena HOSSU

Pictura murală maramureșeană: meșteri zugravi și interferențe artistice de Anca Bratu: un studiu cuprinzător al vizualității religioase din nordul Transilvaniei în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea
Autor: Anamaria ENESCU

Științele limbii
Observații privind anxietatea învățării limbii române ca limbă străină și comunicarea interculturală
Autor: Radu DRĂGULESCU

Istorie
Prezența românilor la Adunarea Națională de la Alba Iulia (1918), reflectată de Ancheta ASTREI (1922)
Autor: Ioan POPA, Tetiana TOMA

Familia regală la Sibiu în primii ani după Unire
Autor: Daniel CREȚU