Teologie
Legenda Aurea. Exercițiu de cateheză istorică
Autor: Pr. Constantin NECULA

Studii literare
Leonid Dimov – legislator și regizor al visului
Autor: Ruxandra CESEREANU

Tipologia revoluționarului – o perspectivă: Marin Preda și Petru Dumitriu
Autor: Angelo MITCHIEVICI

Prezentism şi mizerabilism în proza douămiistă românească
Autor: Adina DINIȚOIU

Der Kronstädter Literaturkreis im Laufe seiner vier Jahrzenten
Autor: Laura MANEA

Dimensiunea absurdă a existenţei, între originalitate şi manierism
Autor: Alexandra-Oana SAFTA

Metafizicieni, gazete, diavoli şi… vin la E. A. Poe (I)
Autor: Lucian-Vasile SZABO

Istorie si studii culturale
Asociaţiunea „ASTRA” şi ceho-slovacii în context documentar*
Autor: Maura Geraldina GIURA, Lucian GIURA

Problematica Basarabiei în publicistica românească de la sfârșitul sec. al XIX-lea
Autor: Nadejda LISNIC, Mihaela MOCANU

Geografii miraculoase: pustia și orașul
Autor: Ioan Alexandru TOFAN

Experimentare și ameliorare în lucrările lui John Evelyn
Autor: Oana MATEI

Europa: intenții, atitudini, acțiune
Autor: Dan POPESCU

Stiintele comunicarii
Corpul în Mesopotamia antică
Autor: Radu STĂNESE

Recenzii
Un metamodel istoric al manualelor de limba şi literatura română din perioada 1948-1989
Autor: Rodica ILIE

Eugenism și ontologie etnică
Autor: Alina BAKO

Despre „Octavian Goga sau nostalgia întregirii prin «Noi»”, altfel
Autor: Niculina IACOB

„Literele şi ornamentele vechilor tipografii din Ungaria“ ¹
Autor: Cornel TATAI-BALTĂ

Istorie si studii culturale
Asociaţiunea „ASTRA” şi ceho-slovacii în context documentar*
Autor: Maura Geraldina GIURA, Lucian GIURA

Problematica Basarabiei în publicistica românească de la sfârșitul sec. al XIX-lea
Autor: Nadejda LISNIC, Mihaela MOCANU

Geografii miraculoase: pustia și orașul
Autor: Ioan Alexandru TOFAN

Experimentare și ameliorare în lucrările lui John Evelyn
Autor: Oana MATEI

Europa: intenții, atitudini, acțiune
Autor: Dan POPESCU