Teologie
Alexandru Nicolaescu, Sorin Radu, Caricatura electorală – formă a discursului electoral al Partidului Ţărănesc în alegerile parlamentare din mai 1926. Studiu de caz
Autor: Alexandru Nicolaescu, Sorin Radu

Sorin Bocancea, The Affinity Relationships between Ideology and Science
Autor: Sorin BOCANCEA

Robert Iosif Hofman, Aspecte ale metaforei în discursul politic
Autor: Robert Iosif HOFMAN

Vlad Sofronie, Ideea de stat în Bizanţ şi Occident până în epoca cruciadelor
Autor: Vlad SOFRONIE

Olga Şerbănescu, Liber amicitiae: Andrea Alciatus, Emblemata, Lyon, 1564, în Biblioteca Muzeului Naţiona Brukenthal din Sibiu
Autor: Olga ŞERBĂNESCU

Sebastian Corneanu, Ilustrarea Penitenţei în sculpturile din arhivoltele portalului bisericii evanghelice din Hosman, judeţul Sibiu. Interpretare iconografică
Autor: Sebastian CORNEANU

Daniel I. Iancu, Oportunităţi bisericeşti, culturale şi politice în Veacul Luminilor. O carte despre Unirea românilor cu Biserica Romei
Autor: Daniel I. IANCU

Ana Selejan, Jurnalul unui poet nemulţumit
Autor: Ana SELEJAN

George Neagoe, Ştefan Aug. Doinaş: cronicar dramatic (1956-1957)
Autor: George NEAGOE

Andrei Bodiu, O carte mare
Autor: Andrei BODIU

Tania Muşina, Vârste ale femeii în romanele Hortensiei Papadat-Bengescu şi ale Virginiei Woolf. Adolescenta
Autor: Tania MUŞINA

Nicoleta-Janeta Socol, Femeile în literatură – o odisee a imaginarului feminin
Autor: Nicoleta-Janeta SOCOL

Ramona Stephan, Die Erfassung und Typisierung rumänischer Märchen durch siebenbürgisch-sächsische Märchenforscher
Autor: Ramona STEPHAN

Dumitra Baron, Sous le signe du notulaire: les gammes de littérature – notes de lecture
Autor: Dumitra BARON