Studii literare
De ce nu avem alternativă la autenticismul masculin? Focus: Într-un cămin de domnișoare de Anișoara Odeanu și Tinerețe de Lucia Demetrius
Autor: Teona FARMATU

Narațiunea proto-hipertextuală în literatura română: Tudor Arghezi, Tablete din Țara de Kuty (I)
Autor: Vlad POJOGA

Despre code-switching în literaturile scrise în limbi periferice. Multilingvism și strategii discursive în romanul românesc din secolul al XIX-lea
Autor: David MORARIU

Postumanul ca world literature. Cazul SF-ului românesc interbelic
Autor: Emanuel LUPAȘCU

Apartenența multiplă de subgen: o propunere pentru istoria formelor romanești
Autor: Ștefan BAGHIU

Romanul ca barometru al gradului de maturitate a unei literaturi. Marile teme ale bătăliei pentru roman
Autor: Ioan FĂRMUȘ

Un Bildungsroman epistolar
Autor: Dragoș VARGA

Patru cazuri de violență împotriva scriitorilor: Salman Rushdie, Ashraf Fayadh, Meral Șimșek, Nedim Türfent – limbaje ale adevărului
Autor: Radu VANCU

Mircea Eliade’s Virtual Bibliography: Two Manuscript Folios Linked to Valkyries in the Library
Autor: Andreea APOSTU

Explorer la différence dans le roman S’adapter de Clara Dupont-Monod
Autor: Dumitra BARON

La voix naturaliste des écrivains-traducteurs : le cas de Eduardo de Barros Lobo
Autor: Célia VIEIRA & Inês GUERRA SANTOS

Sea Fiction in Contemporary Romanian Literature
Autor: Nicolae BOBARU

The Power of Culture as the Most Enduring Means of Survival out of the Contemporary Crisis: The Role of Humanities Revisited
Autor: Eva-Nicoleta BURDUȘEL

Karuna and Agape, or Buddhism and Christianity in Kerouac’s 1954-Letter to Robert Lax
Autor: Ovidiu MATIU

Studii culturale
Bad Luck Banging or Loony Porn as Radu Jude’s ars poetica
Autor: Andrei GORZO, Veronica LAZĂR

„Asemenea hoți înfrățiți cu poporul”: inventarea haiducului în cultura românească romantică
Autor: Bogdan-Vlad VĂTAVU

Între nostalgia restauratoare şi muzeul fantomelor utopiei. Practici nostalgice în spaţiul cultural (post)sovietic
Autor: Alina IORGA

Științele limbii
O cercetare asupra fitonimelor românești create cu ajutorul termenului de origine latină «iarbă» (I)
Autor: Radu DRĂGULESCU