Studii culturale
Drumul către autonomie trece prin cunoaștere
Autor: Mihaela MIROIU

Natalia Milița Geormăneanu: Microistoria unei „nesupuse” ca demers în studiile de gen
Autor: Maria BUCUR

Egalitatea de gen. Politici publice sau un câmp de luptă discursiv și politico-religios?
Autor: Oana BĂLUȚĂ

Studiile de gen: un turnesol al democrației românești
Autor: Ionela BĂLUȚĂ

Queer sau despre activism în gândire
Autor: Ovidiu ANEMȚOAICEI

Dezvoltare personală și feminism: O perspectivă sociologică asupra mișcărilor pentru drepturile femeilor în România neoliberală
Autor: Elena TRIFAN

Hashtag Feminism in Romania: #MeToo and Its Effects on Cyberspace Behavior
Autor: Andreea VOINA, Anișoara PAVELEA, Lorina CULIC

Construcția feminismului românesc în tranziția timpurie
Autor: Roxana DUMITRACHE

A Conversation Between Dual and Triple System Theories and Social Reproduction Theory
Autor: Cătălina STANISLAV

Experiența maternității în cel mai mare penitenciar de femei din Mexic
Autor: Ioana Dana OBRINTESCHI IANCU

Privire asupra cercetărilor stereotipurilor de gen în publicitatea românească
Autor: Ioana-Tatiana CIOCAN

Visual Humor through Internet Memes (II) From harmless humour to the discriminatory potential of (anti) memes. Case Study: “The Transgender Bathroom Debate”
Autor: Minodora SĂLCUDEAN

Matrifilia – scriitura ca limbaj afectiv
Autor: Diana ILIE

Cum iubim? Coduri de gen în romanul de dragoste românesc
Autor: Daiana GÂRDAN

Geofeminism in Romanian Fiction. An Introduction
Autor: Alina BAKO

Proza scriitoarelor postbelice. Condițiile celui de-al doilea val de ratare
Autor: Ioana MOROȘAN

„Scriitura feminină” și capcanele genului în poezia anilor 2000. O relectură a (pre)judecăților critice în jurul textelor scrise de Svetlana Cârstean și Elena Vlădăreanu
Autor: Teona FARMATU

Cella Serghi și proza feministă psihologică
Autor: Andra-Maria VELIȘCU

REVIEW: Lajos Balázs, Amikor az ember nincs es ezen a világon
Autor: Katalin LAJOS

REVIEW: Mihaela Ursa, Adrian Tătăran și Alexandra Turcu, eds., „Zoe, fii bărbată! Coduri de gen în cultura României contemporane”
Autor: Emilian-Cătălin LUNGU