Teologie
Zoltan Rostas, Despre Şcoala gustiană – altfel
Autor: Zoltan ROSTAS

Dumitru Sandu, Gândirea regională în mişcarea gustiană de ridicare a satului
Autor: Dumitru SANDU

Theodora Văcărescu, Din sursele de inspiraţie ale lui Dimitrie Gusti: Asociaţiile femeilor şi feministe ca (posibile) precursoare ale monografiilor şi activităţilor de intervenţie socială gustiene
Autor: Theodora-Eliza VĂCĂRESCU

Sanda Golopenţia, A fost „Sociologie românească“ o revistă publicată în devălmăşie?
Autor: Sanda GOLOPENŢIA

Dumitru Stan, Maestrul şi discipolul. Ipostaze ale relaţiilor dintre doi corifei ai sociologiei româneşti: Dimitrie Gusti şi Petre Andrei
Autor: Dumitru STAN

Andrei Negru, Perspectiva clujeană interbelică asupra Şcolii sociologice de la Bucureşti
Autor: Andrei NEGRU

Ionuţ Butoi, Mircea Vulcănescu: un monografist polemist
Autor: Ionuţ Butoi, Mircea Vulcănescu: un monografist polemist

Florentina Ţone, Exerciţiu de recuperare: starea de sănătate a comunei Fundul Moldovei în vara anului 1928
Autor: Florentina ŢONE

Ion Matei Costinescu, On Modernity and Technologies of Nation-Building in the Projects of the Bucharest Sociological School
Autor: Ion Matei COSTINESCU

Zoltas Rostas, O istorie nefardată a reabilitării sociologiei româneşti
Autor: Zoltán ROSTÁS

Sanda Golopenţia, Pagini despre tineret şi revistele lui în corespondenţa dintre Anton Golopenţia şi Octavian Neamţu
Autor:

Recenzii
Ionuţ Butoi, Rapsodia Epistolară: scrisori primite şi trimise de Anton Golopenţia (1923-1950), volumul III (Radu Crutzescu – Sabin Manuilă), de Anton Golopenţia, Editura Enciclopedică, Bucureşti 2012 (762 p.)
Autor: Ionuţ BUTOI

Alina Juravle, Peasants under siege: The Collectivization of Romanian Agriculture, de Gail Kligman, Katherine Verdery, 1949-1962, Princeton University Press, Oxford & New Jersey, 2011
Autor: Alina JURAVLE

Cristina Moraru, Capcanele politice ale sociologiei interbelice - Şcoala Sociologică de la Bucureşti între carlism şi legionarism, de Antonio Momoc, Bucureşti, editura Curtea Veche, 2012
Autor: Cristina MORARU

Enache Tuşa, recenzia vol. Dimitrie Gusti şi colaboratorii, CORNOVA 1931, ediţie îngrijită de Marin Diaconu, Zoltán Rostás şi Vasile Şoimaru, Editura QUANT, Chişinău, 2011, 852 p
Autor: Enache TUŞA

Alina Juravle, « SECOLUL 21 », 1-6/2012 Şcoala Sociologică de la Bucureşti, Număr realizat de Sanda Golopenţia, profesor emerit Brown University – SUA
Autor: Alina JURAVLE

„Sociologie românească”, nr. 3/2012, Dimitrie Gusti în gândirea social-politică românească
Autor: Sebastian NĂSTUŢĂ

Daniel Șandru, Dimensiuni social-politice ale operei lui Petre Andrei, Editura Academiei Române, 2012
Autor: Daniel Șandru, Dimensiuni social-politice ale operei lui Petre Andrei, Editura Academiei Române, 2012