Studii literare
Arhivele romanului românesc și posibilități de digitizare
Autor: Andreea COROIAN-GOLDIȘ, Daiana GÂRDAN, Emanuel MODOC, Teodora SUSARENCO, David MORARIU, Cosmin BORZA

Tehnici digitale pentru analiza romanului românesc
Autor: Vlad POJOGA, Ștefan BAGHIU, Emanuel MODOC, Daiana GÂRDAN, Andreea COROIAN GOLDIȘ

Genurile romanului românesc în secolul al XIX-lea. O analiză cantitativă
Autor: Andrei TERIAN, Daiana GÂRDAN, Cosmin BORZA, David MORARIU, Dragoș VARGA

Geografia internă a romanului românesc în secolul al XIX-lea
Autor: Ștefan BAGHIU, Vlad POJOGA, Teodora SUSARENCO, Radu VANCU, Emanuel MODOC

Teorii interbelice ale specificului național în Europa centrală și de est. Recitiri contemporane
Autor: Ștefan FIRICĂ

Marta Petreu dintr-o perspectivă gender
Autor: Iunis MINCULETE

Radu Stanca - estetul totalității
Autor: Alexandra JELEA

Istoria ca literatură şi realităţile alternative
Autor: Rodica GRIGORE

Instances of Violence in Joyce Carol Oates’s Short Fiction
Autor: Mirela PETRAŞCU

La portée de la recherche documentaire dans la formation des traducteurs spécialisés
Autor: Dumitra BARON

Științe socio-umane
Cultural Association and Spiritual Dissociation in Petru Popescu’s Întoarcerea and Supleantul
Autor: Miruna Ciocoi-Pop

Științele limbii
Stilistica: lingvistică şi literară
Autor: Anca MUREȘANU

Istorie
Spre „revoluția crizantemelor” din Ungaria și proclamarea republicii populare (11 octombrie – 16 noiembrie 1918) (O cronologie a Unirii Transilvaniei cu România după presa vremii. III)
Autor: Paul BRUSANOWSKI

Orientalismul de ieri și de azi. Imaginea alterității în Evul Mediu occidental
Autor: Dragoș DRAGOMAN