Teologie
Emanuel Tăvală, Sfântul Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei. Doi ani de la trecerea sa în rândul sfinţilor şi 140 de ani de la plecarea pe calea veşniciei
Autor: Emanuel TĂVALĂ

Nicolae Bocșan, Documentar șagunian
Autor: Nicolae BOCŞAN

Mircea Gheorghe Abrudan, Un necrolog săsesc şi alte consideraţii asupra Mitropolitului Andrei baron de Şaguna
Autor: Mircea Gheorghe ABRUDAN

Ștefan L. Toma, Dr. Johann Schneider, Episcop evanghelic-luteran de Halle-Wittenberg, exeget al operei Mitropolitului Andrei Şaguna
Autor: Ştefan L . TOMA

Adrian Stoia, Cuvântul scris / tipărit în Programul Episcopului Andrei Şaguna. Circulara despre înfiinţarea „tipografiei eparhiale” de la Sibiu, 27 august 1850 /
Autor: Adrian STOIA

Istorie si studii culturale
Iuliana Govoreanu Constantinescu, Ana Grama, Istorie în imagini. Portrete Andrei Şaguna (Contribuţii documentare). Icoana Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei
Autor: Iuliana GOVOREANU CONSTANTINESCU şi Ana GRAMA

Alexandru Nicolaescu, Preliminariile apariției Revistei „Transilvania” (I)
Autor: Alexandru NICOLAESCU

Mihai Iliev, „ASTRA”: Regionala Basarabiei (partea a II-a)
Autor: Mihail ILIEV

Otilia Urs, O contribuție la Bibliografia românească veche: „Specimen characterum latinorum in typographia Petri Barth una cum modulis fusoriis existentium, Cibinii, MDCCXCIV”
Autor: Otilia URS

Mircea Popa, Otilia Urs, „Catalogul cărții românești vechi din Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca”
Autor: Mircea POPA

Mihai-Octavian Groza, Petru Pinca, „Istoricul Episcopiei Armatei (cu sediul la Alba-Iulia) între anii 1921-1948”
Autor: Mihai-Octavian GROZA

Cuprins
Mulţumiri şi colaborări
Autor:

Cuprins
Mulţumiri şi colaborări
Autor:

Istorie si studii culturale
Iuliana Govoreanu Constantinescu, Ana Grama, Istorie în imagini. Portrete Andrei Şaguna (Contribuţii documentare). Icoana Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei
Autor: Iuliana GOVOREANU CONSTANTINESCU şi Ana GRAMA

Alexandru Nicolaescu, Preliminariile apariției Revistei „Transilvania” (I)
Autor: Alexandru NICOLAESCU

Mihai Iliev, „ASTRA”: Regionala Basarabiei (partea a II-a)
Autor: Mihail ILIEV

Otilia Urs, O contribuție la Bibliografia românească veche: „Specimen characterum latinorum in typographia Petri Barth una cum modulis fusoriis existentium, Cibinii, MDCCXCIV”
Autor: Otilia URS

Mircea Popa, Otilia Urs, „Catalogul cărții românești vechi din Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca”
Autor: Mircea POPA

Mihai-Octavian Groza, Petru Pinca, „Istoricul Episcopiei Armatei (cu sediul la Alba-Iulia) între anii 1921-1948”
Autor: Mihai-Octavian GROZA