Teologie
Dragoş Varga, ASTRA – 150. Argument
Autor: Dragoş VARGA

Dumitru Acu, Un secol şi jumătate de la înfiinţarea ASTREI (1861-2011)
Autor: Dumitru ACU

Mircea Păcurariu, Biserica şi „Asociaţiunea transilvană“
Autor: Mircea PĂCURARIU

Pamfil Matei, Cu gândiul la Panteonul „Asociaţiunii“
Autor: Pamfil MATEI

Silviu Borş, Biblioteca Centrală a Asociaţiunii în perioada 1940-1945
Autor: Silviu BORŞ

Alexiu Tatu, ASTRA – 150 de ani. Din corespondenţa pentru „Enciclopedia Română“
Autor: Alexiu TATU

Gabriela Panţel, Preocupările ASTREI pentru crearea unui teatru naţional al românilor din Transilvania
Autor: Gabriela PANŢEL

Iuliu-Marius Morariu, ASTRA şi tineretul
Autor: Iuliu-Marius MORARIU

Elena Macavei, Şcoala Civilă Superioară de Fete cu Internat – ctitorie a Asociaţiunii ASTRA
Autor: Elena MACAVEI

Delia Voina, Museums of the “Astra” Association
Autor: Delia VOINA

Dumitru Borţan, Asociaţiunea ASTRA, leagănul Băncii „Albina“
Autor: Dumitru BORŢAN

Mihai Sofronie, Aurel Vlaicu şi serbările ASTREI de la Blaj (1911)
Autor: Mihai SOFRONIE

Anca Sârghie, Activism-pasivism în polemica Bariţiu-Cristea
Autor: Anca SÎRGHIE

Ioan Seni, Pagini din viaţa despărţământului ASTRA Năsăud
Autor: Ioan SENI

Mariana Pasincovschi, Paul Goma. Romanul „Astra“: Ceremonializarea textului. Interogaţie şi dualitate
Autor: Mariana PASINCOVSCHI

Ovidiu Baron, Asociaţiunea, muzeul şi oamenii săi
Autor: Ovidiu BARON

Valerica Sporiş, „Andrei Bârseanu şi «Asociaţiunea»“ – un reper cultural-istoric
Autor: Valerica SPORIŞ

Alexiu Tatu, Un orizont de aşteptare împlinit – Cornel Lungu, „Sibiul românesc. Oameni şi locuri“
Autor: Alexiu TATU

Ovidiu-Valentin Boc, „Un om al vremii sale“: Ilie Dăianu (1868-1956)
Autor: Ovidiu - Valentin BOC