Teologie
Zoltán Rostás – Enciclopedia României și Școala Gustiană de Sociologie
Autor: Zoltán ROSTÁS

Ionuț Butoi, Enciclopedia ca putere. Momentul unei dominații precare și un proiect nefinalizat: Vulcănescu și specificul național
Autor: Ionuţ BUTOI

Ion Matei Costinescu, The Shrewd Ecumenicism of the Encyclopedia of Romania: Biopolitics, Ethnic Cooperativism, and the Peasant State
Autor: Ion Matei COSTINESCU

Maria Larionescu, Monografia gustiană a Naţiunii, model al Enciclopediei României (1938-1943)
Autor: Maria LARIONESCU

Sanda Golopenția - Planuri și proiecte pentru volumul V al “Enciclopediei României”
Autor: Sanda GOLOPENŢIA

Alina Juravle, Henri H. Stahl, Constantin Garoflid şi „chestiunea rurală” în preajma anului 1938
Autor: Alina JURAVLE

Alexandru-Murad Mironov, Grigore Trancu-Iaşi şi „protecţia muncii naţionale”. Politica socială interbelică între naţionalism şi combaterea şomajului
Autor: Alexandru-Murad MIRONOV

Dragoș Sdrobiș, Enciclopedia României ca mecanism de propagandă politică. Cezar Petrescu, despre „mântuitorul” României
Autor: Dragoş SDROBIŞ

Bogdan Popa, Straja Ţării în „Enciclopedia României”
Autor: Bogdan POPA

Documente de arhivă ”Enciclopedia României” – Procese verbale, acte constitutive, şi proiecte pentru volumul V din Enciclopedia României
Autor:

Zoltán Rostás, Treisprezece scrisori ale lui Traian Herseni adresate lui Henri H. Stahl (1929-1940)
Autor: Zoltán ROSTÁS

Recenzii
Irina Nastasă-Matei, Ute Schmidt, Basarabia. Coloniștii germani de la Marea Neagră, traducere din limba germană de Cristina Grossu-Chiriac, Chișinău, Edit. Cartier, 2014
Autor: Irina NASTASĂ-MATEI

Theodor E. Ulieriu-Rostás, Moritz Csáky, Ideologia operetei și modernitatea vieneză: un eseu de istorie a culturii, trad. și postfață de Cristina Spinei, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași, 2013, 291 p
Autor: T h e o d o r E . U L I E R I U - R O S T Á S

Balázs Telegdy, Martin Ladislau Salamon: Un aliat uitat – relațiile româno-maghiare în sociologia interbelică, Editura Tracus Arte, București, 2014
Autor: B a l á z s T E L E G DY

Adriana Bondor, Rapsodie Epistolară: scrisori primite şi trimise de Anton Golopenţia (1923-1950), volumul IV, ed. Sanda Golopenţia, Editura Enciclopedică, 2014
Autor: Adriana BONDOR

Ionuț Butoi, Mărgărita Ioana Vulcănescu, Memorii – Jurnal, vol, 1, Ed. Vitruviu, București, 2013, 833 p
Autor: Ionuţ BUTOI

Pompiliu-Nicolae Constantin - Bogdan Popa, Educație fizică, sport și societate în România interbelică, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2013, 379 pagini
Autor: Pompiliu-Nicolae CONSTANTIN

Cristian Vereș, Dumitru Cristian Amzăr, Studii etno-sociologice, editura Elikon, Cluj-Napoca, 2013
Autor: Cristian VEREŞ

Alina Juravle - Românii care au construit America: Povestea emigranților români în Statele Unite, în Historia Special, an III, nr. 8, Septembrie 2014
Autor: Alina JURAVLE

Șerban Văetiși, Alternative ale descrierii orașului ca istorie urbană
Autor: Şerban VĂETIŞI

Ioana Cristina Moraru - Universitatea interbelică a sociologilor gustieni, Studii, Zoltán Rostás (coord.) Ionuţ Butoi, Dragoş Sdrobiş, Theodora-Eliza Văcărescu, Editura Universităţii din Bucureşti, 2014
Autor: Ioana Cristina MORARU