Studii literare
Buddhist Cantos from Bucharest. II. Ion Pillat’s Indic Poetry of Transmigration [Asia in Europe III]
Autor: Eugen CIURTIN

Tradiție și modernitate în romanul japonez modern. Relația Orient-Occident în proza lui Shusaku Endo
Autor: Teodora SUSARENCO

Culturemele chineze – purtătorii celor mai subtile aluzii culturale – în traducere românească (II)
Autor: Iulia Elena GÎȚĂ

Ce dispare dacă dispare literatura? (patru comentarii despre exilul literaturii)
Autor: Iulian BOCAI

Muzeul legendelor urbane
Autor: Cosmin CIOTLOȘ

Hermeneutica autenticității optzeciste: accente ontologice ale scriiturii
Autor: Flavia-Domnica CRĂSTĂNUȘ

Teatrul politic românesc: vârsta post-comunismului
Autor: Maria CHIOREAN

O mie nouă sute optzeci și patru. Prezentul etern al terorii absolute
Autor: Adela DINU

Jeffrey Eugenides’ Complainers Through the Feminist Lens of Adrienne Rich’s and Audre Lorde’s Theories
Autor: Ana-Blanca Ciocoi-Pop

Degradare și limite în proza lui Ian McEwan
Autor: Ana-Maria PARASCA

Științe socio-umane
Aspects of Orthography, Lexic, Grammar and of Cultivation of Language from Late 19th Century Publications in Transylvania
Autor: Anca-Elena David

Intertextualitatea ca formă de exprimare a ironiei în jurnalismul satiric
Autor: Ioana-Tatiana Ciocan

Dimentions of Discourse
Autor: Raluca SOARE

Elevă la școala de fete romano-catolică în anii 30 ai secolului XX. Studiu de caz: Școala de călugărițe franciscane din Petroșani și Institutul Notre Dame de Sion din Galați
Autor: Bianca Rodica KARDA

Contribuții la studierea diplomației române în nordul Africii (1989-2019). Cooperarea cu Regatul Maroc
Autor: Dan-Alexandru POPESCU