Științe socio-umane
Dumnezeu şi profitul. – o privire europeană asupra unor doctrine economice –
Autor: Dan POPESCU

Mitropolitul Andrei Şaguna – promotor al emancipării prin cultură şi educaţie a românilor din Transilvania secolului al XIX-lea
Autor: Ciprian STREZA

The Evolution of Chinese Characters(II)
Autor: Ana Maria BASARABĂ

The Translation Faults in our Stars: Referințele lui Shakespeare la astrologie și traducerile lor în română
Autor: Anca-Simina MARTIN

“Memories of Childhood” by Ion Creangă: Style and Stylistics
Autor: Anca MUREŞANU

Înțelegere și autoficțiune
Autor: Arthur SUCIU

Reprezentări ale figurii paterne în poemele lui Claudiu Komartin, Dmitri Miticov, Diana Geacăr
Autor: Daniela Andreea PETCU

Gheorghe Crăciun: ipseitatea și alteritatea trupului
Autor: Dan-George BOTEZATU

Ioana Em. Petrescu. Viața cu formă și viața fără formă
Autor: Ligia TUDURACHI

Studiu preliminar al ceramicii medievale timpurii de la Capidava din sectorul VIII
Autor: Ingrid PETCU-LEVEI

Considerații generale privind prezența ceramicii norico-panonice și producerea acesteia în așezarea romană de la Ocna Sibiului - Fața Vacilor / La Făgădău
Autor: Silviu I. PURECE & Augustin UNGUREANU

Reanalizarea monedelor din tezaurul dacic de la Agârbiciu (județul Sibiu)
Autor: Silviu I. PURECE

Ordinele mendicante în Transilvania medievală reflectate în surse scrise
Autor: Corina HOPÂRTEAN

Comiți și comitate medievale din Banat, Crișana și Maramureș în documentele emise între anii 1201-1241
Autor: Alexandru-Florin CIOLTEI

Vase cu mărci de olar din situri de pe valea Târnavei Mari (secolele VIII-XIII)
Autor: Adrian Nicolae ȘOVREA

Sociologie
Local, regional sau etnic în inventarul funerar
Autor: Ioan-Marian ȚIPLIC