Studii literare
Despre arta îndrăgostită de om
Autor: Dragoș VARGA

The Current Debatable Status of four untranslated Short Prose Writings embraced by Kafka’s International Reception  in Romania
Autor: Iulia LUCA

Latinity: a paradigm shift from global language to enabler of globalization
Autor: Eva-Nicoleta BURDUȘEL

The History Dimension in Dimitrie Cantemir’s Work
Autor: Irina GEORGESCU

Istoriografia secolelor IX-XI privind necropolele cu vase ceramice din spațiul intracarpatic
Autor: Adrian Nicolae ȘOVREA

Poziţia Triplei Alianţe faţă de România în problema Dunării (1880-1883)
Autor: Daniel CREŢU

Stere – un portret în fragmente
Autor: Ioan STANOMIR

Restaurări ale Catedralei Mitropolitane din Sibiu în perioada 1958 – 1966
Autor: † Visarion BĂLȚAT

„Ca o cenuşotcă modestă, în dosul edificiilor, cari o încunjuoară” – pe urmele Bisericii companiştilor greci din Sibiu1
Autor: Dragoş BOICU

Octavian Smigelschi – iniţiatorul picturii monumentale şi naţionale bisericeşti
Autor: Alexandru Constantin CHITUŢĂ

Catedrala Mitropolitană din Sibiu, acum 50 de ani
Autor: Ioan Ovidiu ABRUDAN

Amvonul Catedralei, înălțimea Logosului rostit. Începuturile propovăduirii și reflectarea lor în cultura Revistei Teologice din Sibiu (1907-1925)
Autor: Pr. Constantin NECULA