Științe vizuale
Strania istorie a comunismului românesc*
Autor: Miruna IACOB

Vârstele visului şi ale poeziei *
Autor: Irina-Roxana GEORGESCU

Difuzorul şi librarul în spaţiul digital
Autor: Elena TÎRZIMAN

Valoarea expresivă a sinonimului în proza scurtă a lui Liviu Rebreanu
Autor: Rodica ROMAN

Analiza sensurilor conotative şi denotative ale albinei în cadrul fitonimiei româneşti
Autor: Radu DRĂGULESCU

Slawische (kaukasische), Sanskritische und Lateinische Etymologien im Deutschen als Sprachbereicherung
Autor: Iulia LUCA

Francisco Ayala – portretul artistului la senectute
Autor: Carmen OPRIŞOR

Imaginea Dunării în proza scurtă a lui Fănuş Neagu
Autor: Violetta MARINESCU

Alegorie şi ficţiune în proza lui Nikos Kazantzakis
Autor: Rodica GRIGORE

„Metamorfoza” lui Franz Kafka – expresie a raportului antropologie-sănătate
Autor: Clementina Alexandra MIHĂILESCU, Daniela PREDA

Politica de aşteptare şi funcţia mesianică în „Castelul“
Autor: Andreea HELLER-IVANCENKO

Contribuţii privind susţinerea cursurilor pentru adulţi în cadrul Despărţământului Alba Iulia al Astrei între anii 1934 – 1946
Autor: Dragoş L. CURELEA

Contemporary cultural consumption – perspectives and challenges
Autor: Eva-Nicoleta BURDUŞEL, Mirela PETRAŞCU

Mărturisirea vinovăţiei ca scriere a distanţei
Autor: Călina PĂRĂU

Aspecte ale imaginarului politic eminescian
Autor: Mihaela MOCANU

Martin LUTHER Scrisoare deschisă despre traducere
Autor: de Eugen MUNTEANU şi Mariana NASTASIA Cuvânt înainte, note şi comentarii de Eugen MUNTEANU

The cult of St. Stanislav and the monastery of Augustinian eremits in Veľký Šariš (north border of Hungary - Slovakia)
Autor: Miroslav HUŤKA