Științe socio-umane
Ioan Chindriş, Niculina Iacob, Eva Mârza, Anca Elisabeta Tatay, Otilia Urs, Bogdan Crăciun, Roxana Moldovan, Ana Maria Roman-Negoi, Cartea românească veche în Imperiul Habsburgic (1691-1830)
Autor: Gabriela MIRCEA

Un precursor al beletristicii româneşti din Transilvania. Vasile Aaron redivivus
Autor: Niculina IACOB

Anca Elisabeta Tatay, Cornel Tatai-Baltă, Xilogravura din cartea românească veche tipărită la Bucureşti (1582-1830)
Autor: Eva MÂRZA

Răspândirea cărţilor din tipografia princiară albaiuliană (altele decât cele chirilice) secolele XVI-XVIII
Autor: Iulia Atena BOGDAN

Colecţia de carte chirilică românească – tipărituri şi manuscrise – de la un muzeu etnogafic sătesc de pe Valea Arieşului – Contribuţii la Bibliografia românească veche –
Autor: Liliana Maria POPA; Ioan-Nicolae POPA

Catalogul bibliotecii franciscanilor din Orăştie(1888)
Autor: Georgeta DEJU

Un manuscris românesc, întocmit de arhidiaconul onorar Ioan Doboşi
Autor: Viorel CÂMPEAN, Marta CORDEA

Din istoria balneologiei: Ferentz Nyulas despre apele medicale din Transilvania (1800)
Autor: Emilia-Camelia SĂRAC

Ore Minerals of the Nitra County acording to Notitia Hungariae historico-geographica by Matthias Bel
Autor: Peter CHRASTINA, Katarína RáCOVá*, Robert ŠIMŮNEk**

Circulaţia cărţilor vechi de Blaj. Un periplu zonal: exemplare şi însemnări edite şi inedite din judeţul Alba (I)
Autor: Gabriela MIRCEA, Doina DREGHICIU

Episcopul Ignatius Batthyány şi istoria Bisericii româneşti din Transilvania prin intermediul unor documente din secolele XVIII-XIX
Autor: Laura STANCIU

Cataloage de cărţi în fondul Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia
Autor: Andreea MÂRZA

Ediţii ale operelor lui René Descartes în colecţiile Bibliotecii Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca
Autor: Elena DAMIAN

Deţinători de carte veche spaniolă în Biblioteca Batthyaneum sec. XVII-XIX (I)
Autor: Ştefan STANCIU

Tipărituri transilvanice din colecţia muzeului tulcean
Autor: Lăcrămioara MANEA

Incunabulele din colecţiile Bibliotecii Metropolitane Bucureşti
Autor: Florin BOGDAN

Consideraţii şi contribuţii privind începuturile şi evoluţia protopopiatului greco-catolic de Turda între 1700-1830
Autor: Răzvan Mihai NEAGU

Imaginea monarhiei habsburgice în opera lui Samuil Micu
Autor: Petre DIN

Componenţa bibliotecilor şcolilor grănicereşti
Autor: Alexandru BUCUR

Ioan sau Iancu de Hunedoara? Numele luptătorului antiotoman în cronicile bizantine
Autor: Vasile MĂRCULEŢ

O perspectivă britanică interesantă de la începutul secolului al XIX-lea în lucrarea „History of the House of Austria” asupra Războiului ruso-austriaco-turc din 1787-1792
Autor: Ana Maria ROMAN NEGOI

Sifilisul în paginile Cărţii Româneşti Vechi
Autor: Cristian MATEI

Cărţile bisericeşti transilvane în Ţara Românească în epoca domniilor fanariote (1716-1821). Difuzare, receptare şi contraofensivă ortodoxă
Autor: Daniela LUPU

Cunoaşterea xilogravurii ucrainene în diferite centre tipografice româneşti (sec. XVII-XIX)
Autor: Cornel TATAI-BALTĂ

Trei variante tipărite din Predica de consacrare a episcopului Grigore Maior, Viena, 1773
Autor: Eva MÂRZA

CUVÂNT ÎNAINTE
Autor: Eva MÂRZA; Ana Maria ROMAN-NEGOI