Studii literare
Andreea Mironescu, Postcomunismul ca spațiu al amintirii: considerații conceptuale
Autor: Andreea MIRONESCU

Claudia Spiridon, Literatura de origine germană în România comunistă. Transformări
Autor: Claudia SPIRIDON

Gabriel Badea, Mircea Eliade și caracterul ambivalent al modernismului literar
Autor: Gabriel BADEA

Ciprian Toroczkai, Sci-Fi(cțiunea) postmodernistă: romanul „Hesperus” al lui Ioan Petru Culianu /
Autor: Ciprian Iulian TOROCZKAI

Dragoș Varga, Umberto Eco, tehnician al romanului
Autor: Dragoș Varga

Monica Cojocaru, Contending Narratives in Ian McEwan’s Fiction
Autor: Monica Cojocaru

Anamaria Mihăilă, De la simpatetic la demoniac. Considerații asupra creatorului în filozofia lui Lucian Blaga și Liviu Rusu
Autor: Anamaria Mihăilă

Istorie si studii culturale
Ioan Stanomir, 1875 - liberalismul român, o fotografie de familie
Autor: Ioan STANOMIR

Peter Kopecký, Misiunea militară a generalului Milan Rastislav Štefánik în România în lumina documentelor din arhivele militare române
Autor: Peter KOPECKÝ

Camelia Burghele, Potter-ologia (știința despre Harry Potter), o știință fundamentată pe un marketing cultural agresiv
Autor: Camelia BURGHELE

Radu Drăgulescu, Contribuția tiparului din Ţările Române, în secolul al XVI-lea, la constituirea normei literare
Autor: Radu DRĂGULESCU

Bianca Karda, Firme românești sibiene în perioada Monarhiei Austro-Ungare
Autor: Bianca KARDA

Stiintele comunicarii
Agnes Erich, The social role of public libraries in the community
Autor: Agnes Erich

Artele spectacolului
Diana Florea, Opera în context european: tradiții și globalizare
Autor: Diana FLOREA

Economie
Dan Popescu, Economia socială de piață: coordonate germane din perspectivă europeană
Autor: Dan POPESCU

Științe vizuale
Camelia Grădinaru, Albume „efemere”. Fotografia digitală în mediul familial
Autor: Camelia GRĂDINARU

Istorie si studii culturale
Ioan Stanomir, 1875 - liberalismul român, o fotografie de familie
Autor: Ioan STANOMIR

Peter Kopecký, Misiunea militară a generalului Milan Rastislav Štefánik în România în lumina documentelor din arhivele militare române
Autor: Peter KOPECKÝ

Camelia Burghele, Potter-ologia (știința despre Harry Potter), o știință fundamentată pe un marketing cultural agresiv
Autor: Camelia BURGHELE

Radu Drăgulescu, Contribuția tiparului din Ţările Române, în secolul al XVI-lea, la constituirea normei literare
Autor: Radu DRĂGULESCU

Bianca Karda, Firme românești sibiene în perioada Monarhiei Austro-Ungare
Autor: Bianca KARDA

Economie
Dan Popescu, Economia socială de piață: coordonate germane din perspectivă europeană
Autor: Dan POPESCU