Teologie
Ioan Stanomir, Mihail Fărcăşanu şi educaţia libertăţii
Autor: Ioan STANOMIR

Petru Alin Rădac, Casa nobiliară de Balassa: Origini, evoluţie şi istoric
Autor: Petru-Alin RĂDAC

Cosmina-Maria Berindei, O abordare antropologică a reperelor mitologice privind mineritul aurifer la Roșia Montană și la Bucium Șasa
Autor: Cosmina-Maria BERINDEI

Dan Popescu, Argentina. Biografia unei doctrine. Peronismul
Autor: Dan POPESCU

Bogdan Andriescu, Carte românească veche în biblioteci din Ungaria
Autor: Bogdan ANDRIESCU

Elena Tîrziman, Valorificarea patrimoniului documentar al Bibliotecii Naţionale a României prin proiecte internaţionale
Autor: Elena TÎRZIMAN

Marius Cucu, Paradoxul ca pasiune a gândirii în filozofia lui Sören Kierkegaard
Autor: Marius CUCU

Lucia Nistor, Geografie der Familiennamen Sass / Saß und ihrer Entsprechungen in Deutschland und in Rumänien
Autor: Adina-Lucia NISTOR

Iacob Mârza, Lumina din pictura lui Nicolae Toma Muntean
Autor: Iacob MÎRZA

Studii literare
Antonio Patraş, Psihologia erotică a lui Eminescu. Răstălmăciri lovinesciene
Autor: Antonio PATRAŞ

Angelo Mitchievici, Caragiale şi complexele identităţii româneşti între stilistică şi retorică
Autor: Angelo MITCHIEVICI

Carina Duban, Domnul Tudor – o istorie ratată
Autor: Adriana Carina DUBAN

Cosmina Cristescu, Poezie pentru copii şi propagandă în manualele şcolare din perioada comunistă
Autor: Cosmina CRISTESCU

Alexandru Muşina, Gheorghe Crăciun – de la sintaxa realităţii la singurătatea ontologică
Autor: Alexandru MUŞINA

Daniel Cristea-Enache, Lucian Raicu : în miezul literaturii
Autor: Daniel CRISTEA - ENACHE

Doris Mironescu, Biblioteci imaginare. Două meditaţii asupra literaturii ca system
Autor: Doris Mironescu

Mircea Ţuglea, Un poem al lui Heidegger. Cuvinte la „Todtnauberg de Paul Celan
Autor: Mircea Ţuglea

Alexandra Mitrea, Julian Barnes and the Sense of History
Autor: Alexandra MITREA