Antropologie și etnologie
Henri H. Stahl și mediul lui
Autor: Zoltán ROSTÁS

Recitindu-l pe Stahl
Autor: Ionuț BUTOI

O rediscutare a viziunii lui Henri H. Stahl despre „adevărata și falsa cultură sătească”
Autor: Ioana-Ruxandra FRUNTELATĂ

Laminorul observației. Tehnica cercetării de teren în concepția lui Henri H. Stahl
Autor: Ioana REPCIUC

Biografia și opera lui Henri H. Stahl reflectate în dosarul său de cadre
Autor: Cristian VASILE

Henri H. Stahl și obștile agricole în 1942 – o incursiune în problematica modernizării agriculturii românești
Autor: Alina JURAVLE

Un student al lui Henri H Stahl: Matei Dogan în 1945-1946
Autor: Cristian PREDA

Valori centrale în comunități de practică a cercetării științifice la H. H. Stahl
Autor: Dumitru SANDU

Suave făpturi, cerbere, blânde mume, diletante agreabile, vivandiere... Femeile în publicațiile periodice ale Serviciului Social, România 1935–1939
Autor: Theodora-Eliza VĂCĂRESCU

Sociologul și istoricii. Henri H. Stahl despre istoriografia română
Autor: Marian COMAN

Amintirile scrise și povestite ale lui Henri H. Stahl
Autor: Dana COSTIN

DOCUMENTE Henri H. Stahl în Curierul Serviciului Social
Autor: Henri H. Stahl

„Nu știm decât foarte puțin ce este satul”
Autor: Rucsandra POP

Henri H. Stahl – un sociolog constructor de istorie. Perspectiva unui istoric budapestan
Autor: Zoltán ROSTÁS

REVIEW: Zoltán Rostás, Theodora-Eliza Văcărescu, eds. In honorem SANDA GOLOPENȚIA
Autor: Maria LARIONESCU

REVIEW: Zoltán Rostás, Scrisori inedite adresate lui Dimitrie Gusti
Autor: Antonio MOMOC

REVIEW: Maritta Koch-Weser, Scott Guggenheim, eds. Social Development in the World Bank. Essays in Honor of Michael M. Cernea
Autor: Marian ZULEAN, Andrada NEDELCU

REVIEW: Zoltán Rostás, ed. Condamnare, marginalizare și supraviețuire în regimul comunist. Școala gustiană după 23 august 1944
Autor: Gabriela Cătălina DANCIU

REVIEW: Revista Polis nr. 4 (2021): 130 de ani de la nașterea lui Petre Andrei
Autor: Sorin MITULESCU

REVIEW: Vera Szabari, ed. (Disz) kontinuitások. A Magyar Szociológia 1960 és 2010 között
Autor: Balázs TELEGDY

REVIEW: Sorin Mitulescu, ed. Sociologi în comunism. Începuturile unei profesii fără statut
Autor: David ILINA

REVIEW: Ioana-Ruxandra Fruntelată, Despre interpretarea etnologică
Autor: Ioana REPCIUC