Friday, February 23, 2018
Acasă Articole RTR Poezia lui Eugen Cioclea între antilirism și anticolofilie

Poezia lui Eugen Cioclea între antilirism și anticolofilie

29
Rezumat

Conținut indisponibil.

Bibliografie

Literatura primară (Antologii și volume)

 • Cioclea, Eugen, Alte dimensiuni / Other dimensions, Editura Hyperion,/ Hyperion Publishing House, Chișinău, 1991.
 • Cioclea, Eugen, Antologic, Editura Cartier, / Anthological, Cartier Publishing House, Chișinău, 2014.
 • Cioclea, Eugen, Dați totul la o parte ca să văd, Editura Cartier, / Put everything to one side so that I can see, Cartier Publishing House, Chișinău, 2001.
 • Cioclea, Eugen, Numitorul comun, Editura Literatura Artistică, / The common denominator, Artistic literature Publishing House, Chișinău, 1988.
 • Leahu, Nicolae, Poezie (Colecție de antologii,Literatura din Basarabia în secolul XX), Editura ARC, / Poetry (Collection of Anthologies, Literature from Bessarabia in the 20th Century), ARC, Chișinău, 2004.
 • Lungu, Eugen (coord.), Portret de grup. O altă imagine a poeziei basarabene. Antologie a poeziei generației optzeci. Selecție (în colaborare) și studiu introductive, Editura Arc, Chișinău, 1995; reed. Portret de grup. După 20 de ani. Antologie. Selecție și studiu introductive, Editura Cartier, / Group portrait. Another image of Basarabian poetry. Anthology of poetry of the eighteenth generation. Selection (collaborative) and introductory stud, Arc Publishing House, Chișinău, 1995; reed. Group portrait. After 20 years. Anthology. Selection and introductory study, Cartier Publishing House Chișinău, 2015.

Referințe critice generale (selectiv):

 • Călinescu, Matei Cinci fețe ale modernității, (1977), Editura Univers, București, 1985, (trad.), Ediția I; Ediția II revăzută și adăugită, Editura Polirom, / Five faces of modernity, (1977), Universe Publishing House, Bucharest, 1985, (trad.), Edition I; Second Edition Revised and Added, Polirom Publishing House, Iași, 2005.
 • Cărtărescu, Mircea, Postmodernismul românesc, Editura Humanitas, / Romanian Postmodernism, Humanitas Publishing House, București, 1999.
 • Chiper, Grigore, Poezia optzecistă basarabeană, Iași, 2013, Editura Tipo Moldova / The Bessarabian Poetry of the Generation 80, Iasi, 2013, Tipo Moldova Publishing House.
 • Cimpoi, Mihai, O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia, Editura Arc, / An Open History of Romanian Literature in Bessarabia, Arc Publishing House 1996.
 • Diaconu, Mircea A., Biblioteca de poezie postbelică. Experiențe & existențe poetice (Studii, eseuri, cronici pasagere) , Editura Universității Suceava, / The post-war poetry library. Experiences & Poetic Existences (Studies, essays, passages), University of Suceava Publishing House, 2016.
 • Iovănel, Mihai, „Poezia lui Eugen Cioclea”, în Revista „Cultura”, nr. 490/ 23 octombrie, / „Poetry by Eugen Cioclea”, in the „Cultura” Magazine, no. 490/ 23 October, 2014.
 • Leahu, Nicolae, Poezia generației ‚80, Editura Cartier / Poetry of the 1980s, Cartier Publishing House, Chișinău, 2015.
 • Manolache, Gheorghe, Regula lui doi (registre duale în developarea postmodernismului românesc), Editura Universității „Lucian Blaga” / The second rule (dual registers in the development of Romanian postmodernism), Publishing House University „Lucian Blaga”, Sibiu, 2004.
 • Manolescu, Nicolae, Literatura română postbelică – Lista lui Manoescu, I Poezia, Editura Aula / Romanian post-war literature – List of Manoescu, I Poetry, Aula Publishing House, Brașov, (f.a.).
 • Mușina, Al. , Poezia de după poezie-(ultimul deceniu), Editura Cartier / Poetry after poetry – (last decade), Cartier Publishing House, 1999.
 • Mușina, Al. , Poezia: teze, ipoteze, exploarări, Editura Aula / Poetry: theses, hypotheses, exploits, Aula, Brașov, 2008.
 • Parpală Afană, Emilia, Postmodernismul poetic românesc, Editura Universitaria / Romanian poetic postmodernism, Universitaria Publishing House, Craiova, 2011.
 • Răileanu, Vitalie, Eugen Cioclea în dioptria criticii și studiilor literare, Editura Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu / Eugen Cioclea in the dioptry of criticism and literary studies, The Municipal Library „B.P.Hașdeu” Publishing House, Chișinău, 2015.
 • Simion, Eugen, Scriitori români de azi, IV, Editura Cartea Românească / Romanian writers of today, IV, Cartea Românească Publishing House, București, 1989.
 • Simuț, Ion, Simptomele actualității literare, Biblioteca Revista Familia / Symptoms of literary actuality, „Familia” Magazine Library, Oradea, 2007.
 • Țeposu, Radu G., Istoria tragică & grotească a întunecatului deceniu literar nouă (1993), Editura Eminescu, București, Ediția a II-a, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002, Ediția a III-a, Editura Cartea Românească / Tragic & Grotesque History of the Dark New Literary Decade (1993), Eminescu Publishing House, Bucharest, 2nd Edition, Dacia Publishing House, Cluj-Napoca, 2002, 3rd Edition, Cartea Românească Publishing House, 2006.
DISTRIBUIȚI